Recruitment form

Zarejestruj Twoją aplikację w bazie Kandydatów G-Force. Aby dołączyć do naszej bazy dokładnie wypełnij formularz oraz załącz CV. Realizując kolejne projekty rekrutacyjne uwzględnimy Twoją aplikację.

Wysyłając formularz akceptujesz zamieszczone informacje.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o swoich danych w naszej bazie, prosimy o wypełnienie wniosku o udzielenie informacji.

Podstawowe dane

Employment

Add next

Education

Add next

Knowledge of foreign languages

Add next

Additional information

Statement

Ja, niżej podpisany, świadomie i swobodnie udzielam zgody przedsiębiorcy działającemu pod firmą G-Force Sp. z o.o. reprezentowanemu przez panią Agnieszkę Szczerba, na przetwarzanie, w tym udostępnienie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (pisemnej), moich danych osobowych, obejmujących moje imiona, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, specjalność, przebieg pracy zawodowej, szczególne umiejętności, potencjalnemu pracodawcy w związku z ewentualną propozycją zatrudnienia w przedsiębiorstwie pracodawcy lub propozycją współpracy z przedsiębiorcą.